Universitat de ValènciaCurriculum Vitae

PAULA JARDON GINER
PAULA JARDON GINER
Correu electrònic paula.jardon(a)uv.es
Categoria Professional CONTRACTAT DR.
Departament INSTITUT UNIV. DE LA CREATIVITAT I INNOV. EDUCATIVES (ICIE)
Telèfon 963864423

Activitats anteriors

Gerent, Arqueóloga, Didàctica del Patrimoni. DARQUEO ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO SL. 01/06/2005 - 15/09/2009
Professora de Ciencies Socials ESO. SAMARBE coop. Val. Escuela 2. 01/09/1999 - 01/09/2005
Professora de francés ESO. SAMARBE COOP VAL. ESCUELA2. 01/09/2002 - 01/09/2007

Altres Mèrits o aclariments

 • - Curs de grau superior de Valencià (PDI, PAS) 80 hores. Servei de Política Lingüística. Universitat de València. 2005-2006

 

 • - Curs D'Iniciació a la Docència Universitària. 120 hores. Abril-juliol 2010

 

 • - Ús i manteniment de la Pissarra digital interactiva. 4 hores. Julio 2010.

 

 • - Taller 'El enfoque de las capacidades para el desarrolla humano como marco alternativo para el diseño y evaluación del currículo universitario'. 6 hores. Setembre 2010.

 

 • - III Escuela de Verano. Profesores universitarios motivadores del espíritu emprendedor. Cátedra de cultura empresarial. ADEIT. 11 a 15 de julio de 2011. 40 horas.
(Mèrits relacionats amb la qualitat de la formació docent)

Vicedegana de Relacions Internacionals i Practicum de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. 2012/ actualment.

Presideix la Comissió de pràctiques, Comissió de relacions internacionals i Comissió d' Igualtat.

Vicedirectora del Màster de profesor/a de Secundària

Membre de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster de professorat de Secundària. Centre de Postgrau. Universitat de València.2011/actualment.

CAT de Pedagogia durant els cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2016-17

Coordinadora del:

-'Curso de formación pedagógica para profesores y dierctores de Escuela Básica Alternativa de Perú' febrero y marzo de 2016. 100 alumnos. Organitzat per VR Relacions Internacionals i Cooperació i VR de Polítiques de Formació i Qualitat.

- 'Formación Pedagógica y didàctica para profesores técnicos de FP' Organitzat per la Vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística

Electa: Membre de Junta de Facultat, del Claustre de la universitat i de la Comissió d'estatuts

(Mèrits relacionats amb l'experiència en gestió i administració)

INFORMES TÉCNICS A INSTITUCIONS AMB CONCURRÈNCIA COMPETITIVA O CONTRACTE

 

 • Informe sobre resultados e incidencias de las visitas al teatro romano de Sagunto. Servicio de Patrimonio Arqueológico y etnológico. Conselleria de Cultura. 1995. Generalitat Valenciana.

 

 • Projecte d'adaptació de per a discapacitats de l'exposició permanent del Museu de Prehistòria. Maig 1999. Diputació de València.

 

 • Proyecto para la declaración de Parque Cultural del término de Bicorp y el Macizo del Caroig. Consellería de Cultura, Educació i Ciencia . 2000.

 

 • Estudio microscópico del macroutillaje de la Cueva de Nerja (Málaga). Universitat de Valencia. Noviembre 2004

 

 • Estudio microscópico de material lítico de la cueva de Santa Maira (Famorca, Alicante). Universitat de Valencia. Diciembre 2005

 

 • Plá de Viabilitat del projecte de museaització de l'Alt Forn num. 2 del Port de Sagunt. Fundació Patrimoni Industrial de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana. 2008

 

 • Projecte d'atenció als museus de Gandia 2005-2009. Ajuntament de Gandia (València)
 • § Museu arqueològic de Gandia (MAGa) (Promoció i Didàctica)
 • § Museu Etnològic (MEGa) (Inventari, investigació i gestió de la collecció Frederic Artès).
 • Assesorament científic  i de rodatge per la realització de l'audiovisual 'Els artistes prehistòrics' per al Museu de Bicorp. Direcció de Patrimoni. Conselleria de Cultura. Generalitat Valenciana. 2009
 • Projecte d' exposició 'Prehistoria i Cinema'  per al Museu de Prehistoria de Valencia. OTRI. Universitat de València. Setembre 2010.
(Mèrits relacionats amb la qualitat de la transferència dels resultats)

Altres Publicacions

Jardón, P. (2011). La cultura de la col•laboració i el professorat: Reflexions al voltant del documental:"Tuizza. Entre mujeres" . En Didàctica de la Pantalla II. El cinema a l'educació. Projecte EspaiCinema. Cap. 4, pp: 81-94. . (pp. 81 - 94) . Germania .
Bosquet, D., Hasaerts, P., Damblon, F., Jardón, P. et Ryssaert, C. (2011). Le gisement paléolithique de Remicourt-En Bia Flo I . En Le Paléolithique Moyen en Belgique. Mélanges Marguerite Ulrix-Closset. . Número. 128 . (pp. 375 - 384) . Etudes et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège . ISBN: 978-2-930495-14-9 . http://www2.ulg.ac.be/prehist/PUBLICATIONS/ERAUL/catalog.html
Hurtado, Juli; Jardón, Paula (2011). Didàctica de la Pantalla II. El cinema a l'educació. Projecte EspaiCinema . En Didàctica de la Pantalla II. El cinema a l'educació. Projecte EspaiCinema. . (pp. 1 - 230) . Germania . ISBN: 978-84-92587-53-7 . http://www.uv.es/cinemag/didacticapantalla/DPII.pdf
Jardón Giner, Paula; Melena Barba, Antonio y Gómez Santaolalla, Héctor (2012). Reflexiones sobre didáctica y curriculum en el grado de Historia, geografía e Historia del arte orientadas a las docencia en secundaria . En Durán, Villa, F.R. et alii (eds.)(2012).Congreso Internacional Innovación metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía . (pp. 173 - 186) . Universidade de Santiago de Compostela . ISBN: 978-84-9887-932-2 .
P. Jardón, D. Quixal, C. Mata, M. Ntinou, G.Pascual (2012). Fonteta Raquia: Una instalación apícola del siglo III a.C. en la Península Ibérica . En Intervencions sobre el Patrimoni Arqueològic. Excavacions, restauració, difusió, posada en valor . (pp. 13 - 22) . Vessants Arqueología i Cultura SL i Col·legi Oficial de Filosofia i Lletres de Valéncia . ISBN: 978-84-937994-8-9 .
C.I. Pérez Herrero; P. Jardón Giner (2012). La dramatización como herramienta de interpretación del patrimonio arqueológico . En Intervencions sobre el Patrimoni Arqueològic. Excavacions, restauració, difusió, posada en valor . (pp. 219 - 224) . Vessants Arqueología i Cultura SL i Col·legi Oficial de Filosofia i Lletres de Valéncia . ISBN: 978-84-937994-8-9 .
Paula Jardón Giner; Clara Isabel Pérez Herrero (2013). La dramatización con objetos como herramienta de interpretación del patrimonio cultural en el museo 'Las tres pruebas, una epopeya ibérica' . En Otros escenarios para el teatro . (pp. 120 - 127) . Ñaque Editorial .

Conferències

Martillos y cuchillos de piedra . (Conferencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Museo Principe Felipe). 08/11/2012. Valencia. ESPANYA
Taller de aproximación al Patrimonio a partir de los objetos y las técnicas prehistóricas . (Seminario del Máster oficial de la Universidad Autónoma de Madrid 'Arqueología y Patrimonio'). 08/11/2019. Madrid. ESPANYA

Formació acadèmica

Licenciada en Geografia i Història. Secció Història . Facultat de Geografia i Història . 26/09/1986 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctora en Historia con mención europea . Universitat deValència . 24/09/1996 . (Doctorat )
Diploma de tercer ciclo . Université de Liège . 01/06/1989 . (Màster Oficial)

Línies d'activitat

Prehistòria
Formació del professorat
Didàctica del Patrimoni
Didàctica de museus
Disseny de materials curriculars

Participacions a Congressos

Paula Jardón Giner, Antonio Melena Barba y Héctor Gomez Santaolalla (2011). Reflexiones sobre didáctica y currículum en los grados de Historia, Geografía e Historia del Arte orientadas a la docencia en Secundaria. (Comunicació) . Innovación Metodológica y docente en Historia, Arte y Geografía . Santiago de Compostela . ESPANYA
Paula Jardón (2011). Innovar en la tarea educativa. Relatoría del ámbito temático 6. (Taula rodona) . III Congreso de Redes de Innovación Educativa. Innovar para transformar la educación . Ávila . ESPANYA
Paula Jardón Giner (2012). Enseignants et médiateurs dans leur contexte d'action pédagogique. (Ponència invitada) . La médiation muséale et patrimoniale. Enjeux et perspectives. Colloque International Moulins de Beez . Namour . BÈLGICA
Jardón Giner, Paula (2013). Registering and analysing practicum actions and reactions of pre-service teachers as materials for initial teacher training. (Ponència invitada) . Neopass@action study visit: Developement, design and study of video-training devices . Lyon . FRANÇA
Horcas López, Vicent, Jardón Giner, Paula (2013). Las Pràcticas Curiculares en los grados de pedagogía y educación social en la universitat de valencia. (Comunicació) . XII Symposium internacional sobre el prácticum y las prácticas en empresas en la formación universitaria . Un prácticum para la formación integral de los estudiantes. ISBN: 978-84-8408-719-9 . Poio . ESPANYA
PALOMARES-MONTERO, D.; MARÍA JOSÉ CHISVERT-TARAZONA y PAULA JARDÓN-GINER (2013). El emprendimiento social en el contexto universitario valenciano. Elementos de significado aportados a través del grupo de discusión. (Comunicació) . X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) . Granada . ESPANYA
P. Jardón (2014). The analysis of practice: Passarel·la Docent, a shared meeting point for pre-service teachers and trainers. (Comunicació) . Séminaire International de vidéoformation . Lyon (Francia) . FRANÇA
Paula Jardón Giner, Gilbert Pion y Laura Hortelano (2014). Détermination de l'emmanchement des éléments de projectile lithiques par leurs traces d'usure. (Comunicació) . XVIIè Congrés Mondial de l'Union International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques(UISPP). Burgos, 1 a 7 de septembre de 2014 . Burgos . ESPANYA
Paula Jardón Giner, Clara Pérez Herrero (2014). Socioeducational model for horizontal dissemination: the case of the Middle Palaeolithic of el Salt (Alcoi, Spain). (Comunicació) . XVIIè Congrés Mondial de l'Union International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques(UISPP). Burgos, 1 a 7 de septembre de 2014 . Burgos . ESPANYA
Jardón, P., Sancho-Álvarez, C., y Grau, R. (2014). Meta-evaluación del concepto 'Educación Personalizada': Búsqueda y análisis. (Comunicació) . Encuentro Internacional EPEDIG de Educación Personalizada. Educar Personas en la Era Digital. 24-26 de junio . Logroño . ESPANYA

Projectes

Secuencia cultural, Paleoeconómica y medio ambiente en el Pais Valenciano entre el Solutreo-Gravetiense y el Epipaleolítico Microlaminar () . 1987 . Ref.PB87-0722-002-o1 . CICYT . IP: Valentín Villaverde Bonilla
Archéologie de l'Asie Centrale: peuplement, milieux et techniques. CNRS francés. Instituto de Arqueología de Alma-Ata (República Independiente de Kazahkstan), Universidad de Kemerovo (Siberia) y Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de la Unión de Estados Independientes (Novosibirsk Branche). - Mission Archéologique française en Asie Centrale. CNRS. Unité Propre de Recherche 315. Directors: Dr. Henri-Paul Francfort( Paris, CNRS UPR 315), Dr. Zainullah Samashev (Instituto de Arqueología de Alma-Ata), Vladimir Kubarev (Instituto de Arqueología de Novosibirsk), Yakov Sher (Universidad de Kemerovo) () . 1995 . CNRS. Francia . IP: Henri-Paul Francfort( Paris, CNRS UPR 315)
 • Arte rupestre holoceno
 • Documentación arte rupestre
 • tecnologia prehistorica
Estudio funcional de los yacimientos de Gerbaix y La Fru. (Alpes del Norte, Francia) () . 2010 - 2011 . Darqueo estudio y difusión del Patrimonio SL . IP: Paula Jardon Giner
Asesoramiento técnico sobre exposición Prehistoria y cine () . 2010 - 2011 . Darqueo estudio y difusión del Patrimonio SL . IP: Paula Jardón Giner
espaiCinema Magisteri: Estilos Docentes (Accions Especials del Vicerectorat d'Investigació) . 2010 - 2011 . Universidad de Valencia . IP: Julio Hurtado Llopìs . (8 Investigadors) . Proyecto de innovación educativa desarrollado a la Facultad de Magisterio de la Universitat de València, que cuenta con el reconocimiento y el apoyo del Rectorado de la Universidad y la Junta Directiva de la Facultad de Magisterio. participa tanto profesorado de la Facultad de Magisterio como el *estudiantat que se inscribe.
 • Lenguaje Audiovisual
 • Formación docente
 • Cine y Educación
 • Profesores interesados en el cine
 • Estrategias docentes
 • Debate
 • Innovación educativa
 • Innovación docente
 • Cine y sociedad
 • Música y Cine
Análisis de las propuestas de practicum de los planes de estudio de maestro y de profesorado de secundaria: hacia un modelo innovador de formación docente () . 2011 - 2012 . Ref.EA2011-0039 . MINISTERIO DE EDUCACIÓN . IP: Mercedes González Sanmamed
espaiCinema Magisteri: La educación y los conflictos armados (Accions Especials del Vicerectorat d'Investigació) . 2011 - 2012 . Universidad de Valencia . IP: Julio Hurtado Llopìs . (8 Investigadors) . Proyecto de innovación educativa desarrollado a la Facultad de Magisterio de la Universitat de València, que cuenta con el reconocimiento y el apoyo del Rectorado de la Universidad y la Junta Directiva de la Facultad de Magisterio. participa tanto profesorado de la Facultad de Magisterio como el *estudiantat que se inscribe.
 • Cine y Educación
 • Formación docente
 • Lenguaje Audiovisual
 • España en el cine
 • Estrategias docentes
 • Cine y sociedad
 • Cine y guerra civil española
 • Innovación educativa
 • memoria histórica y cine
 • Música y Cine
La desaparición de los grupos de neandertales en la región central del Mediterráneo Ibérico. Una propuesta metodológica de la aproximación al proceso Histórico y al marco mediambiental. Directora Bertila Galván Santos. Universidad de la Laguna. Tenerife (Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental) . 2012 - 2015 . Ref.HAR 2012-32703 . Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada, Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Bertila Galván Santos
El aprendizaje del emprendimiento social en el entorno universitario.ENAPES () . 2012 - 2013 . Universidad de Valencia . IP: Davinia Palomares
Pasarel•la Docent. Grup d'Innovació per a la Formació del Professorat de Secundària () . 2012 - 2013 . Ref.UV-SFPIE_DOCE12-80869 . Universidad de Valencia, Unidad de Innovación Educativa . IP: Paula Jardon Giner . (13 Investigadors)
La educación en participación ciudadana para la Organización territorial desde la escuela. Patrimonio e identidad cultural". Ordenación Territorial a diferentes escalas () . 2012 - 2013 . Ref.165612 CONACYT . Conacyt, México . IP: Maria Teresa Ayllón
Asesoramiento y apoyo técnico para comisariado de exposición. OTRI () . 2012 . Darqueo estudio y difusión del Patrimonio SL . IP: Paula Jardon Giner
espaiCinema Magisteri () . 2012 - 2013 . Ref.20120798 . Universidad de Valencia . SFPIE - Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa . IP: Julio Hurtado Llopìs . (14 Investigadors)
 • Cine
 • Cine formativo
 • Música y Cine
 • Estudios de Grado de Magisterio
 • magisteri
 • Innovación docente
Recursos para la investigación de la Arqueología de las mujeres y del género en España. GENDAR HUM 1904, proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, convocatoria 2012 () . 2013 - 2016 . Ref.GENDAR HUM 1904 Junta And . Junta de Andalucía . IP: Carmen Rísquez Cuenca . (10 Investigadors)
 • historia de genero
 • Recursos educativos
 • arqueología de género
 • Didáctica de la historia
 • didáctica del patrimonio
 • género y educación
 • educación para la igualdad de género
Pasarel·la Oberta. Grup d'innovació per a la formació del Professorat de Secundària () . 2013 - 2014 . Ref.UV-SFPIE_FO13-147370 . Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa . IP: Jardón Giner, Paula . (16 Investigadors) . Projecte de col·laboració entre professorat del Màster en professor-a de Secundària per a l'el·laboració de materials audiovisuals
 • Secundaria
 • formació professorat secundària
 • Formació inicial del professorat
 • Practicum
 • materials docents
 • Material audiovisual
Red Interuniversitaria sobre competencias en el practicum: XINTERCOMP (Ayudas a la Investigación) . 2014 - 2015 . Ref.REDICE: 14-1274 . Institut de Ciències De l'Educació de la Universitat de Barcelona . IP: Assumpta Aneas Álvarez
UNA LARGA TRANSICION. PROCESOS REGIONALES EN LA REGION MEDITERRANEA IBERICA (17.000 - 8.500 AÑOS BP) () . 2014 - 2016 . Ref.HAR2013-46861-R . Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de Economía y Competitividad . IP: J. Emili Aura Tortosa . (5 Investigadors) . Esta propuesta pretende investigar las sociedades de cazadores prehistóricos de la región mediterránea ibérica meridional entre el final del Último Máximo Glacial (UMG) y los momentos previos al evento frío del Holoceno inferior (GE 8.2). La hipótesis de partida es que en regiones con continuidad ocupacional, y quizás poblacional, es posible proponer una visión filogenética de los sucesivos tecnocomplejos (Magdaleniense, Epimagdaleniense y Epipaleolítico sauveterroide), componiendo una Larga Transición, entre 17 y 8,5 ka BP. Estos límites cronológicos coinciden con importantes cambios ecológicos (incremento de temperaturas, progresiva forestación, variaciones en la línea de costa), transformaciones tecnoeconómicas (útiles compuestos, abandono de las armas sobre hueso-asta, macroutillaje ligado al procesado, tendencias a la intensificación y diversificación económicas), así como con indicios de la configuración de identidades grupales (fin del arte parietal, prácticas funerarias, territorialidad). Por tanto, junto a una marcada homogeneidad de las técnicas se registran profundas transformaciones.
 • Pleistoceno final
 • Holoceno
 • Bioarqueologia
 • Paleoclimatología
 • Paleoeconomía
 • tecnologia prehistorica
 • Prácticas funerarias en Arqueología
 • recolectores
 • Evolución cultural
 • Región Mediterránea Española
ESTUDIO DE LA CALIDAD ESTÉTICA DE TRES CENTROS EDUCATIVOS VALENCIANOS (Ayudas a la Investigación) . 2015 - 2016 . Ref.UV-INV-AE15-332576 . Universitat de València . IP: Amparo Alonso Sanz . (3 Investigadors) . El principal objetivo del proyecto consiste en perfilar la calidad estética de tres espacios educativos escolares públicos de la Comunidad Valenciana. De éste objetivo se destilan los siguientes objetivos específicos: recoger los factores estéticos determinantes de la calidad desde el punto de vista docente y discente; indagar acerca de posibles características estéticas que favorecen la calidad de la educación, según investigaciones recientes y corrientes teóricas actuales que abordan la experiencia estética cotidiana; seleccionar y registrar visualmente, ejemplos paradigmáticos de la cultura visual escolar que permitan ilustrar el perfil estético cotidiano en este ámbito; realizar un análisis comparativo entre los perfiles estéticos de los tres colegios públicos seleccionados. Finalmente, se espera seleccionar y sugerir, a partir de los resultados que se desprendan de los objetivos anteriores, criterios, modalidades y/o estrategias que contribuyan a mejorar la calidad estética de los ambientes educativos y, consecuentemente, aportar al enriquecimiento del concepto de calidad de la educación en este ámbito, a través de publicaciones, presentaciones en seminarios, congresos, entre otros.
 • Entornos educativos en red
 • Entornos aprendizaje
 • Estética
 • investigación plural
 • Investigación Educativa Basada en las Artes Visual
 • Investigación basada en imágenes
 • Investigación cualitativa
Second Round. Recursos per impulsar l'Educació Artística a Secundària () . 2015 - 2016 . Ref.UV-SFPIE-GER15-313435 . Universitat de València . IP: Ricard Vicent Huerta Ramon . (15 Investigadors) . Per tal d'afavorir una major presència de l'art i de l'educació artística en l'Educació Secundària cal introduir nous elements de debat i innovar tant pel que fa als objectius de l'àrea com en l'actualització dels interessos, tant de l'alumnat com del professorat. El projecte Second Round pretén establir un major acostament entre els professionals, tot involucrant a l'alumnat del Master Universitari en Professor d'Educació Secundària de l'Especialitat de Dibuix.
 • Educación artística
 • Educació secundaria
 • profesores dibujo
Grup estable i xarxa d'innovació contínua: espaiCinema () . 2015 - 2016 . Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa . IP: Josep Vicent Garcia-Raffi, Paula Jardón Giner
 • Cinema i educació
 • Formació de professorat
 • Formació inicial del professorat
Neandertales en la montaña alicantina. Un enfoque multianalítico () . 2016 - 2018 . Ref.HAR2015-68321-P . MICINN . FEDER . IP: Bertila Galván Santos
Assesorament sobre la didàctica, els audiovisuals i la inclusió de la remodelació de les sales del Museu de Prehistòria de València (com a membres de l'equip de Frades Arquitectes SL) () . 2016 . Frade Arquitectos SL . IP: Paula Jardón Giner . (4 Investigadors)
 • didactica museos
 • Museos y exposiciones
 • Museos valencianos
 • Museos de arqueología
 • Audiovisuales y Educación
Seminario sobre creatividad e innovación educativa para el desarrollo. Ayudas económicas a proyectos presentados en la convocatoria Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia de acciones universitarias de educación para el desarrollo humano y sostenible, y la sensibilización para la cooperación 2015, para proyectos del año 2016 () . 2016 . Ref.EXP002/2015 . Cátedra Unesco del Patronat Sur-Norte de la Universidad de Valencia . IP: Amparo Alonso Sanz . (11 Investigadors) . Seminario celebrado los días 23, 24 y 25 de Mayo de 2016 a partir de la financiación al proyecto, que permite establecer la sensibilización en favor del desarrollo del profesorado y contribuir a la formación continua del profesorado de la Ecole Normale Superieure de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán (Marruecos) y a la formación inicial de los futuros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de la UV
 • Desarrollo
 • Creatividad
 • Innovación
La creatividad e innovación educativa como herramienta de transformación social y mejora educativa () . 2016 - 2017 . Ref.UV-SFPIE_RMD16-519821 . Servei de Formació Permanent de la Universitat de València . IP: Carmen Bellver Moreno . (9 Investigadors) . El projecte ha consistir en posar en comú i donar a conèixer diferents iniciatives d'innovació educativa desenvolupades al Graus d'Educació Social, fent participar activament als alumnes, tenint com objectiu la creativitat i les arts a l'hora de treballar continguts dels diferents temaris.
 • Educación
 • Educación social
 • Creatividad y Educación
 • Innovació educativa
ANALISIS FUNCIONAL DE UTILLAJES PREHISTORICOS. NUEVAS TECNICAS, NUEVOS METODOS Y NUEVOS CONCEPTOS EN RED, TRACEONET () . 2017 - 2019 . Ref.HAR2016-81971-REDT . Ministerio de Economía y Competitividad, Acciones de Dinamización Redes de Excelencia de la Dirección General de Investigación Ciéntífica y Técnica, Subdirección General de Proyectos de Investigación. . IP: Jesús González Urquijo
 • Traceología
 • Prehistoria
 • tecnologia prehistorica
Pasarel·la docent. Renovació de metodologies docents () . 2017 - 2018 . Ref.UV-SFPIE_RMD17-589375 . Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, Universitat de València . IP: Paula Jardón Giner . (8 Investigadors) . El·laboració de recursos audiovisuals per a la Formació del professorat de Secundària
 • formació professorat secundària
Second Round. Art i Lluita en Ceràmica i Disseny () . 2017 - 2018 . Ref.UV-SFPIE-GER17-579520 . Universitat de València . IP: Ricard Vicent Huerta Ramon . (17 Investigadors) . Per tal d'afavorir una major presència de l'art i de l'educació artística en l'Educació Secundària cal introduir nous elements de debat i innovar tant pel que fa als objectius de l'àrea com en l'actualització dels interessos, tant de l'alumnat com del professorat. El projecte Second Round pretén establir un major acostament entre els professionals, tot involucrant a l'alumnat del Master Universitari en Professor d'Educació Secundària de l'Especialitat de Dibuix.
 • Educación artística
 • Educació secundaria
 • profesores dibujo
Diseño de adaptaciones didácticas e inclusivas para la sala de exposiciones del Museu de Prehistòria de València () . 2017 . Frade Arquitectos SL . IP: Paula Jardón Giner . (4 Investigadors) . Adapatacions didàctiques per a la inclusió en el Museu de Prehistòria de valència i guió per a un audiovisual sobre art prehistoria
 • Museu Arqueològic
 • Museu de Prehistòria de València
 • didáctica del patrimonio
 • Audiovisual en museus
Realizacion del plan estrategico de la Formacion Profesional de la Comunidad Valenciana () . 2017 - 2018 . otros . IP: Jorge Hermosilla Pla
 • Comunidad Valenciana
 • Formación profesional
MUJERES Y GENERO EN LAS SOCIEDADES PREHISTORICAS Y ANTIGUAS: DE LA INVESTIGACION A LA EDUCACION PHA. ARQ. Temática () . 2020 - 2021 . Ref.RED2018-102526-T . MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES . IP: Paloma González Marcén . (15 Investigadors)
 • arqueologia y genero
 • educación para la igualdad de género
 • Didáctica de las Ciencias Sociales
 • investigación en didactica de la historia
 • Museos de arqueología
 • Ilustración científica
Arqueología del Tardiglaciar y Postglaciar: variabilidad socioecológica y tecno-económica entre los cazadores prehistóricos de las áreas litorales y la media montaña mediterránea () . 2018 - 2019 . Ref. (AICO/2018/125) . Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència Generalitat Valenciana . IP: J.Emili Aura Tortosa . (6 Investigadors)
Tecnologías del cuerpo. Investigación, innovación y difusión de la (Pre)Historia de las Mujeres. BodyTales () . 2020 - 2022 . Ref.P18-RT-3041 . Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía . IP: Margarita Sánchez Romero . (11 Investigadors) . Subvenciones a «proyectos de I+D+i» universidades y entidades públicas de investigación (BOJA n.º 203, 18/10/2018)
 • arqueologia y genero
Una larga transición en la región mediterránea ibérica-LONGTRANSMED () . 2014 - 2017 . Ref.HAR2013-46861-R . Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Emili Aura Tortosa
Arqueología del Tardiglaciar y Postglaciar: variabilidad funcional entre los sitios de las áreas litorales y la media montaña mediterránea () . 2020 - 2021 . Ref.AICO/2020/097 . Generalitat Valenciana, Programa I+D . IP: J.Emili Aura Tortosa . (5 Investigadors)

Publicacions en revistes

Jardón, Paula.; Pérez, Clara.Isabel; Hortelano, Laura (2011). La Difusión del arte prehistórico: transcender el museo e implicar al profesorado. EARI. EDUCACIÓN ARTÍSTICA. REVISTA DE INVESTIGACIÓN., 2(2), pp. 118 - 122 . ISSN: 1695-8403
Sancho Álvarez, C., Jardón Giner, P., y Grau Vidal, R. (2013). Formación y actualización pedagógica del profesorado como facilitadores de la Educación inclusiva: una base de datos inclusiva en red. Revista de Educación Inclusiva, 6(3), pp. 134 - 149 . Repositori Institucional . ISSN: 1889-4208
Jardón Giner, P., Sancho-Álvarez, C., y Grau Vidal, R. (2014). Meta-Evaluación el Concepto 'Educación Personalizada': Búsqueda y Análisis. Revista digital de investigación educativa conect@2, 4(9), pp. 8 - 26 . Repositori Institucional . ISSN: 2007-6649
Jardón Giner, Paula (2014). Ressenya 'Lletres de ciutats' de Ricard Huerta. EARI. EDUCACIÓN ARTÍSTICA. REVISTA DE INVESTIGACIÓN.(5), pp. 191 - 192 . https://ojs.uv.es/index.php/eari . ISSN: 1695-8403
Eixea, A.; Giner, B.; Jardón, P.; Zilhão, J.; Villaverde, V. (2015). Elementos líticos apuntados en el Paleolítico medio del Abrigo de la Quebrada (Chelva, Valencia): Caracterización tecno-tipológica y análisis de las macrofracturas. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I. Prehistoria y Arqueología(8), pp. 78 - 109 . https://doi.org/10.5944/et . ISSN: 1131-7698
Jardón, P. (2015). L'acció socioeducativa del jaciment neandertalià del Salt (Alcoi). Un model per a la interacció horizontal en la construcció del coneixement sobre el Patrimoni. Recerques del Museu d'Alcoi(24), pp. 187 - 194 . Recerques del Museu d'Alcoi (http://www.raco.cat/index.php/RecerquesMuseuAlcoi) . ISSN: 1135-2663
Jardón, P.; Pion, G.; Hortelano, L. (2015). Experimental basis in lithic arrows usage and hafting at the end of the last glaciation in the French Alps. Quaternary International . https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.024 . ISSN: 1040-6182
Miret Estruch, C.; Carrión Marco, Y.; Hortelano Piqueras, L.; Jardón Giner, P.; Ruiz Pérez, J.M.; de Wit, H.M. (2016). Casa dels Moliners (Castell de Castells, Marina Alta, Alacant). Un jaciment a l'aire lliure del Paleolític superior en el Pla de Petracos. Archivo de Prehistoria Levantina, 31, pp. 27 - 60 . Repositori Institucional . ISSN: 0210-3230
David Quixal; Paula Jardón (2016). El registro material del colmenar ibérico de la Fonteta Ràquia (Riba-Roja, València). Lucentum(XXXV), pp. 43 - 63 . https://doi.org/10.14198/LVCENTVM2016.35.02 . ISSN: 0213-2338
Jardón Giner, Paula; Pérez Herrero, Clara Isabel (2017). Aproximación a un modelo de educación patrimonial horizontal a partir de tres casos. Pulso (Alcalá de Henares), 40, pp. 53 - 75 . Repositori Institucional . ISSN: 1577-0338
Jardón Giner, Paula (2018). Reseña:Cultura urbana para la inclusión en América Latina. PH. Boletín del Insituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 93, pp. 202 - 203 . Repositori Institucional . ISSN: 1136-1867
Arianne Hernández Jordà; Laura Hortelano Piqueras; Begoña Soler Mayor; Paula Jardón Giner; J. Emili Aura Tortosa. (2018). Reconstrucción experimental de los procesos de trabajo de óxidos de hierro mediante útiles macrolíticos.Las Coves de Santa Maira. Butlletí Arqueològic (Tarragona. 1999)(40), pp. 291 - 298 . Repositori Institucional . ISSN: 1695-5862
Paula Jardón Giner; Laura Hortelano Piqueras; Mariel Bencomo Viala; Laura M. Sirvent Cañada; Joan Emili Aura Tortosa (2018). Estudio Experimental y traceológico sobre piezas destinadas al trabajo de la madera (cuñas y azuelas) a través de réplicas de soportes paleolíticos y neolíticos. Butlletí Arqueològic (Tarragona. 1999), 40, pp. 201 - 209 . Repositori Institucional . ISSN: 1695-5862
Vadillo Conesa, M.; Jardón Giner, P.; Aura Tortosa, E. (2019). Los cantos epipaleolíticos de coves de Santa Maira (Alicante): estudio funcional a partir de las marcas de uso y de la experimentación. Zephyrus : Revista de prehistoria y arqueología, 83, pp. 39 - 57 . https://doi.org/10.14201/zephyrus2019833957 . ISSN: 0514-7336
Jardón Giner, Paula (2019). El sentido de la enseñanza de la Geografía y la Historia. 30 años del proyecto GEA-CLÍO. Ar@cne. Revista Electrónica de Recursos de Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, no 235, 1 de octubre de 2019. . ISSN: 1578-0007. Ar@cne : Revista Electrónica de Recursos de Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales(235), pp. sn - en linea . Publicación on-line (http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-235.pdf) . ISSN: 1578-0007
Monzó, Rafael; Jardón, Paula; Pérez, Clara Isabel (2019). Análisis de una experiencia de ocio inclusivo para mayores afectados de demencia y Alzheimer en el Museu Comarcal de l'Horta Sud (Torrent, Valencia) [Analysis of an inclusive leisure experience for older people suffering from dementia and alzheimer's disease at the museu comarcal de l'Horta Sud (Torrent, Valencia)]. Ensayos (Albacete), 34(1), pp. 149 - 162 . Repositori Institucional . ISSN: 0214-4842
Bencomo Viala, M., Jardón Giner, P., Sirvent Cañada, L.M., Hortelano Piqueras, L. (2020). Understanding woodworking in Paleolithic times by means of use-wear analysis. Journal of archaeological science: reports(29) . https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102119 . ISSN: 2352-409X

Textos del currículum

. La profesora Paula Jardón Giner es especialista en Prehistoria, Formación del profesorado y Didáctica del Patrimonio. Con una formación inicial en Geografía e Historia y una tesis sobre tecnología prehistórica en traceología, inicia su trayectoria investigadora con una beca en la Universidad de Lieja (Bélgica). Presenta su tesis doctoral en 1996, constituye la empresa D'arqueo CB (1995) y después Darqueo, estudio y difusión del Patrimonio SL (2004) cuyo objeto social es la investigación arqueológica y la Didáctica del Patrimonio. Desde 1995 hasta 2009 ejerce como investigadora en dicha empresa, con contratos de investigación en Francia y Bélgica, que generan publicaciones científicas. También ejerce la docencia en Secundaria desde 1999 a 2007. Es profesora asociada de Prehistoria de la UV durante los años 2002 a 2006 y colabora en las investigaciones del departamento. Estas actividades generan investigaciones en educación que también son objeto de publicaciones. Desde 1996 es miembro del grupo Gea-Cio de innovación en didáctica de las ciencias sociales, con el que participa en trabajos de investigación-acción y publicaciones especializadas en educación. El año 2009 se incorpora a tiempo completo a la Universitat de Valencia. Desarrolla su actividad investigadora en la Formación del profesorado y en la Didáctica del patrimonio y desarrollo comunitario, se integra en el proyecto de investigación de El Salt para desarrollar una línea investigadora en la participación ciudadana. En marzo de 2017 solicita su cambio de adscripción desde el área de Didáctica y organización escolar al área de Didáctica de las ciencias sociales, en la que existe claramente una línea de investigación en Didáctica del patrimonio.
Su actividad científica se integra en proyectos de los equipos de la Universitat de València, de la Universidad de Lieja, el Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica, el Laboratorio del CNRS de Carcasona, el laboratorio de Prehistoria de la Societé Prehistorique française, la Misión francesa en Asia Central, la Universidad de San Luis Potosí (México) y la Universidad de La Laguna (Tenerife). Investigadora del Grup de Recerca CREARI, del Institut de Creativitat i Innovacions educatives de la Universitat de Valéncia y Proyecto PASTWOMEN. Forma parte de los siguientes grupos de innovación: Gea-Clio, Espaicinema de la Facultad de Magisterio y Pasarel·la Docent en el Máster de profesorado de Secundària.
Ha participado en el diseño museográfico de los Museos de Prehistoria de Valencia, Arqueológicos de Alicante, Alcoi, Villena, Almassora, Petrer, Gandía, Crevillent, Bicorp y Novelda. Es coautora de los proyectos de Parque Arqueológico de las Cuevas de la Araña (Bicorp), de Morella la Vella del Ecomuseo de Aras de los Olmos. Comisaria de las exposiciones: A la Llum de la Llar, Castells Valencians, Els ibers y Prehistòria i Cinema. Asesora histórica en la película Sa Majesté Minor de Jean Jacques Annaud.

En el ámbito académico ha ejercido las siguientes responsabilidades: Vicedecana de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'educació (2012-2018), Vicedirectora del Máster en Professor/a de Secundària (2017 hasta la actualidad), Coordinadora de los cursos: Formación pedagógica para docentes del Perú (2016), Formación Pedagógica y Didáctica para técnicos de FP 2017-18, 18-19, y 2019-20. Ha participado en las siguientes comisiones: de contratación de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'educació (2 cursos), Facultat de Magisteri (3 cursos), Comisión de coordinación académica del máster de Secundaria (de 2011 hasta la actualidad), Comisión permanente del Departament de Didáctica de las ciencias experimentales y sociales (2018-19, 2019-20 y 2020-21), Comisión económica del Institut de creativitat i innovacions educatives (2018 hasta la actualidad)
.

1 sexenio de investigación reconocido por CNEAI (31/12/2017)

2 quinquenios, el último de ellos con evaluación DOCENTIA

Tesis dirigidas:2

Tècniques o especialitats que domina

Análisi de traces d'us en material lític .
 • Traceología
 • Tecnología lítica
Disseny de materials educatius .
 • Materials educatius