GREC és el CRIS (Current Research System Information) desenvolupat per la Universitat de Barcelona, actualment utilitzat a diverses institucions i organismes de recerca.

Està format per diverses aplicacions adreçades a usuaris autenticats (investigadors, grups de recerca, gestors) i portals de consulta oberts.

Accés a les aplicacions

Curricul@
L'aplicació Curricul@ permet l'actualització i gestió del propi currículum, així com l'obtenció d'aquest en diversos formats. Mitjançant un accés segur i individualitzat, pot introduir el seu CV i actualitzar-lo des de qualsevol punt d'accés a Internet. L'aplicació permet a cada usuari visualitzar el seu CV, modificar-lo, guardar-lo a disc, tramitar-lo o imprimir-lo en el format desitjat i amb la selecció de dades que calgui. El servidor segur i l'accés mitjançant un codi i una paraula clau (password) garanteixen la seguretat i la confidencialitat de les dades introduïdes.